Maastikuhooldus

Maastikuhooldus

Maastikuhooldus on abiks, kui me pole rahul sellega mida näeme ja tajume. Või siis , kui näeme ette muutusi, mis võivad meile meeldivat maastikku muuta või ka hävitada. Maastikuhooldus kätkeb endas nauditava, mugava ja ohutu välikeskkonna loomist. Nendeks tegevusteks on mõislikus koguses muru niitmine, puude ja põõsaste hooldus- ja kujunduslõikus, puude istutamine, vaadete avamine ja ka ohtlike puude langetamine ning kändude freesimine jpm.

Maastikuhooldust või ka rajamist oleks mõistlik planeerida koostöös seda ala õppinud praktikuga, kes oskab hinnata kasvukoha tüüpe ning tunneb dendroloogia aluseid. Kindlasti kasuta dendroloogi ja maastikuarhitekti abi, kui oled värskelt saanud võssa kasvanud maa- või talukoha omanikuks. Sellest esialgu mõttetuna tunduvast rägastikust leiab oskaja inimene ajaloolis-kultuurilist tausta nii loodusteaduslikust seisukohast kui tellijale üliolulist, kohese positiivse emotsiooni ootust rahuldavat tulemust. Maastikuarhitekt oskab hinnata asju nii lühikeses kui pikas (10 ja enam aastat) perspektiivis.

Aastakümneid hooldamata elamumaal tuleks alustada väärtuslike ja kasvukohas perspektiivi omavate puude märkimisega ning ohtlike puude langetamisega. Seejärel saab luua vaatekoridorid koos alusmetsa säilitamisega selliselt, et aktiivses puhkekasutuses olev õueala oleks esteetiliselt nauditav.

Mõistame inimlikku soovi, et tulemus võiks olla kohe ja nüüd nauditav ning käega katsutav, kuid paraku võtavad asjad looduses aega. Ka liiga järsk valgustinguimuste muutumine ei ole sobilik puudele ning seetõttu jagatakse need tööd mitme kasvuperioodi peale ära.

Mõistlik maaomanik ei torma kohe enamusel kinnistust lageraiet teostama ning kogu ala muruga katma. Oluline on leida tasakaal olemasoleva kõrghaljastuse, inimese soovide ja juurde istutatava vahel.

Maastikuhoolduse teenust pakume põhiliselt Lääne-Harju vallas, Harjumaal.


maastikuhooldus

Maastik. Mis see veel on?

Maastik algab sealt, kus inimene väljub oma elu- või töökoha ruumidest. See on koht, kus inimene ja loodus kokku saavad.

Loe edasi ..