Ohtlik puu

Ohtlike puude langetamine

Inimesi, vara ja ka teisi maastikul olevaid elemente (pargiinventar, tiigid, veesilmad, teised puud ja põõsad) ohustav ohtlik puu vajab kohest tähelepanu ja tegutsemist. Kui ilmselgelt ohtliku puu (kuivanud, tormi- ja tuulemurd) äratundmine ei valmista suuri raskusi, siis looduslike põhjustega nõrgenenud puu äratundmine eeldab arboristi koolitust ja kogemusi.

Võta meiega julgelt ühendust, kui arvad, et sinu puu tervis ei tundu olevat kõige parem.

Ohtliku puu tunnusteks võivad olla:

 • puu koorel on näha mitte inimtekkelisi kahjustusi (kooreüraski lennuavad, lahtine koor, mädanik ..)
 • Puu koorel on inimtekkelisi kahjustusi
 • vahelekasvanud koorega harud või kaksiklatv
 • puul või selle juurekaelal kasvavad puitu lagundavad seened
 • kuivanud oksad (mõni üksik kuivanud oks on iga elujõus puu loomulik osa)
 • praod ja lõhed puu tüves
 • avaused ja õõnsused (iga õõnsus ei muuda puud ohtlikuks)
 • ühekülgne võra ja kõrvaolevate puude langetusest tekkinud tuulekoormuse kasv võrale
 • sipelgapesa puu juurekaelal (sipelgad ei langeta terveid ja elujõulisi puid. Küll aga on nad nutikad sobiva pesakoha leidmisel)
 • varasemalt murdunud suure koorerebendiga oks või kaksiklatv (sõltuvalt puu liigist ja aastaajast on vigastuse koht aldis puitu hävitavate seeneeoste sisenemiseks)
 • ja palju teisi kasvukoha tüübist ja maastiku eripärast tulenevaid ning puuliigile iseloomulikke ohumärke

Minu kinnistul on vist ohtlik puu. Las ta olla!?

Nagu muudes valdkondades, saab ka kõrghaljastusse suhtuda kahte moodi – teha ennetavaid tegevusi või tegeleda probleemiga siis, kui jama käes on. Julgeme kinnitada, et iga 4..5 aasta tagant arboristi visiit tuleb pikas ajaaknas odavam, kui tagajärgede likvideerimine. Hoonele või autole kukkunud puu kahjusid saab mõõta rahas ning neid saab remontida. Inimese elu või tervisekahjudega nii lihtsalt ei saa.

Varakahjude puhul loodetakse sageli kindlustuse peale, kuid siinkohal tasuks meeles pidada, et kindlustusselts võib kahjude hüvitamisest keelduda põhjusel, et sündmus (majale, autole jne langenud puu) ei olnud ootamatu ..ehk seda oleks pidanud ette nägema.

Näide: Naaber on saatnud sulle või kohalikku omavalitsusse kirja, et tema arvates sinu maal kasvav puu on tema varale ohtlik. Kui sa sellele kuidagi reageerinud ei ole (ei tellinud hinnangut ega lasknud ohtu likvideerida) ja tõepoolest ühel päeval puu kukub naabri majale, siis naabri kindlustusselts hüvitab talle kahju aga nõuab selle sinult hiljem sisse. Langes see sama puu nüüd sinu maja peale, siis jäävad kõik kulud enda kanda.

Võta meiega julgelt ühendust, kui arvad, et sinu puu tervis ei tundu olevat kõige parem. Laulasmaal ja lähinaabrite juures on ohtliku puu langetusele pakkumise koostamine tasuta.

Kinnistu kõigile puittaimedele hinnangu koostamine on tasuline teenus.

Hea teada – kui noorele puule (kuni 25 a.) on hooldustega loodud üks tugev läbiv tüvi ja korrapärane võrastruktuur ning iga 4..5 a. tagant on ta arboristi poolt üle vaadatud, siis ei saa sellisest puust kunagi ohtlikku puud. Välistada ei saa muidugi ekstreemsetest ilmastikuoludest tekkida võivaid sündmusi.


ise ohtlike puude langetamine

Tahan ise ohtliku puu raie ette võtta

Soovid ette võtta ohtliku puu raie, aga sul puudub arboristi koolitus ning sa ei tee seda igapäevase tööna, siis alusta ..

Loe lisaks