Puuhooldus

Ohtlike puude langetamisele lisaks pakume ka teisi arboristika valdkonda kuuluvaid teenuseid.

  • Puude hoolduslõikus (võra puhastamine, tõstmine, vähendamine, vormilõikus)
  • Noorte puude hooldus
  • Istutamine
  • Viljapuude lõikamine
  • Okste purustamine ja raiejääkide äravedu
  • Nõustamine ja puittaimede hindamine
  • Maastikuarhitektuursed projektid (kinnistud 5000 m2 ja enam)

Jagame klientidega hea meelega oma teadmisi puuhooldusest ja kasvukoha tingimustest. Lopsakas ja eluterve kõrghaljastus ei toida mitte ainult meie kopse hapnikuga vaid omab meie kõigi elukeskkonnas ka esteetilist naudingut pakkuvat väärtust. Ääretult meeldiv on sattuda nii linna kui elurajooni, kus kõrghaljastus moodustab maastiku osast võimsa terviku ning selles pole haigeid ja sandistatud puid. Loodushariduse võidukäik võiks meid viia selleni, et kohtaksime järjest vähem ohtlike puude omanikke, kes teadmatusest rusikaga rinnale taovad teatades, et oma puuga teen mis tahan ..kui tahan lõikan poole madalamaks, kui tahan laasin ühe külje võrast ära, et terrassile päikest paistaks.

Püüame anda omapoolse panuse teadlikuse kasvuks ning soovitame lugeda järgnevaid artikleid. Seda veel enne sae haaramist, et puu küljest midagi eemaldada kui ka enne istutustööde alustamist. Enamus puittaimi kasvab oluliselt suuremaks kui on puukoolist toodud istik ja vale kasvukoht toob kaasa hilisemaid probleeme, riske ning kulusid ohtlike puude näol.

tamme hooldusloikus

Hoolduslõikus

Hoolduslõikuse eesmärkideks on
– eemaldada võrast kuivanud, murdunud ja haigustunnustega oksad

– parandada võras valgustingimusi ja õhustatust, mis vähendavad ..

Loe edasi


noorte puude hooldus

Noorte puude hooldus

Kui puu on korralikult juurdunud algab noore puu võra kujundamine. Selle tegevuse põhiline eesmärk on tagada tugev ja ohutu võrastruktuur, üks läbiv ja terve tüvi

Loe edasi


vana pargipuu

Vanad pargipuud

Vanade pargipuude hooldusvajaduse määrab paljuski selle puu kasvukoht.

Loe edasi


puuhooldus

Hooldusvajadus

Puude eluiga võib sõltuda nii oskamatust hooldusest kui ka mittehooldamisest. Puule võivad saatuslikuks saada nii liigile sobimatud valgustingimused (nt kasvamine liiga tihedates gruppides või ..

Loe edasi


valgustingimused

Valgustingimused

Halbades valgustingimustes kasvavatel puudel moodustub ühekülgne võra, mille raskus hakkab puud painutama ..

Loe edasi


kasvukoht

Kasvukoht

Kasvupinnase kokkusurumisel nii tallamise kui sõidukitega puu juurtest üle sõitmisel väheneb mullas ..

Loe edasi


õunapuu lõikamine

Viljapuude lõikamine

Kandeeas viljapuu vajab iga aasta harvendamist, et tagada võras paremad valgustingimused. Tiheda võra korral jääb lehtede kasv kiduraks, viljaoksad hakkavad kuivama ning väheneb viljade kvaliteet. Samuti suureneb seenhaiguste oht.

Loe edasi


ohtlike puude raie

Kuidas tappa puid ehk ohtlike puude valmistamise juhend

Ohtlikke puid ehk kulu oma eelarvesse saab edukalt ise toota ..

Loe edasi