Viljapuude lõikamine

Miks peaks viljapuid lõikama?

Viljapuude lõikamine on oluline kvaliteetsema saagi saamiseks. Korralikult hooldatud puu on tervem ja ka saagikus suurem. Liiga tihedas võras on haigustekitajatel soodsad elutingimused, sest päikesevalgust ja õhku on võras vähe. Lõikamisega suunatakse puu võrakuju ja kasvu. Iluõunapuudel on saagikus teisejärguline ja seepärast on lõikamine suunatud põhiliselt liigiomase võrakuju andmisele.

Millal viljapuude lõikamine ette võtta?

Puukoolist toodud istikul tuleks kohe istutamise järgselt teha lõikus nii, et alles jääks 6 kuni 8 oksa, millest hiljem hakatakse kujundama põhiharusid ehk võrastruktuuri. Ideaalis võiks need oksad asetseda spiraalselt tõusvas jooned puu teljega. Noortel, viljakande eas ja vanadel puudel oleks parim aeg lõikuseks varakevadel alates sellest, kui suuremad külmad (-15 kraadi) on möödas ja siis kuni pungade puhkemiseni. Kesksuvel (jaanipäevast augustini) on puu bioloogia seisukohalt ka hea aeg lõikamiseks, kuid seda võiks rakendada ainult ilupuudel, mille saagikus ei ole oluline. Nii mõnedki materjalid räägivad ka sügisesest lõikusest, kuid meie parima teadmise juures ei ole see hea mõte. Sügisel tehtud lõikehaavade kinni kasvatamiseks ei ole puul enam energiat, lõikehaavad jäävad pikalt aasta kõige niiskemasse perioodi, mis tähendab head kasvupinnast õhuga levivate seente eostele. Samuti kahjustavad sügiskülmad lõikekoha ümbrusse tekkivaid pungi ning hilisemalt muutuvad sellised kohad lahti löönud koorega tüügasteks.

Kes võiks lõigata?

Nii nagu kõrgahaljastuse hooldamisel, kehtib ka viljapuude lõikuse juures tõdemus, et igal lõikel on tagajärg. Halvad otsused täna hakkavad puu tervises välja paistma alles aastate pärast. Seega enne ise lõikama asumist võiks teha ühe jalutuskäigu kodukülas ja ka kogenematu silm leiab neid puid, mis justkui karjuksid “Miks te mind lõikasite? Ärge piinake mind!”. Ehk et enne lõikama asumist tasuks hinnata adekvaatselt enda teadmisi puittaimede bioloogiast. Ettevaatlikult tasuks suhtuda ka nendesse “teadjameestesse”, kes igal aastal koos lume sulamisega välja ilmuvad ning ühtegi koolitunnistust omamata lubavad lahkesti lõikused ära teha.

Kui viljapuude lõikamine ei ole Sinu eriala ning hoolid oma aiast, siis soovitame puude lõikuse tööd tellida arboristilt.