Hoolduslõikus

Hoolduslõikus

Kui noortele puudele tehakse kujunduslõikust ehk kujundatakse võra struktuuri, siis vanematel puudel enam eriti midagi kujundada ei anna ja abiks on ainult hoolduslõikus. Toimetada tuleb selle materjaliga, mille ise oleme kujundamisega loonud või siis sagedamini sellega, mis loodus meile võrakujuks vorminud on.

Miks see hoolduslõikus hea on?

Hoolduslõikuse eesmärkideks on:

  • eemaldada võrast kuivanud, murdunud ja haigustunnustega oksad
  • parandada võras valgustingimusi ja õhustatust, mis vähendavad taimehaiguste ohtu.
  • eemaldatakse oksad, mis kujutavad ohtu inimestele või varale ja ka puule endale (nt vahelekasvanud koorega murdumisohtlikud, hõõrduvad ja risti kasvanud oksad)
  • tagada puule võimalikult pikk eluiga

Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse üht või mitme tegevuse kombinatsiooni nagu võra harvendamine, puhastamine, tõstmine, vähendamine, nudimine või ka vormimine. Kõikide tegevuste korral tuleks järgida põhimõtet, et säilitatakse puu kasvujõud ja võra suurus oluliselt ei muutu. Ühe hoolduslõikusega ei tohiks puult eemaldada lehemassi üle 20%.

Millal on hea aeg hoolduslõikuseks?

Lõikamiseks on parim aeg puu aktiivsel kasvuperioodil, kui lõikehaavade parandamiseks on energiat kõige rohkem. See aeg meie kliimavöötmes on umbes jaanipäevast septembrini. Hea aeg lõikusteks on ka varakevad kuni pungade puhkemiseni. Lõigata ei tohiks perioodil pungade puhkemisest kuni täislehtimiseni. Sellel perioodil ei jagu puul lehtede kasvatamise kõrvalt veel energiat lõikehaavadega tegelemiseks ning iga fotosünteesiv lehealge on puule erilise tähtsusega.

Kes võiks puid lõigata?

Meie ei saa jagada keelde ja käske, kes võivad lõikustega tegeleda, kuid silmas tasuks pidada, et igal lõikel on tagajärg. Lõigetega kaasnevad võimalikud kahjulikud mõjud avalduvad puudel aga alles aastate või kümnete pärast. Oleme tegevusaastate jooksul palju ohtlikke puid langetanud ja julgeme statistiliselt väita, et iga kolmas ohtlik puu tiheasustusalal on hukkunud ja lõpuks ka ohtlikuks muutunud kas kasvukoha- ja valgustingimuste puuduste, igasuguse varasema hoolduse puudumise või puid kahjustavate tegevuste ja lõigete tõttu.

Seetõttu võiks elusloodusest ja kõrghaljastusest lugupidav inimene lasta teha puuhooldustööd arboristil, kellel on teadmised, oskused ja õiged töövõtted selle tegemiseks. Päris kurvaks teevad juhtumid, kui koduaedades käies näed superilusate ja hooldatud lillepeenarde ja kiviktaimlate taustal puid, millel on hulgi oksatüükaid ja koorerebendid, õige pea laiali vajuvad harud või okstest puhtaks laasitud tüvi palmi kujulise toote saamiseks.

Püüame iga koduvisiidi käigus jagada ka lahkelt koolides omandatud teadmisi ja seda põhjusel, et iga aiaomaniku koduaias puude kallal tehtavad toimingud ei ole ainult tema enda asi, vaid kõrghaljastus on osa meie kõigi elukeskkonnast ning moodustab märkimisväärse osa maastikust. Nautigem koos seda looduse võimsat ilu!