Kasvukoht

Kasvukoht

Puu vitaalsus, tema ilu ja lopsakus avaldub kiires kasvus, rohkes sigimises, pikaealisuses jm. omadustes, mis tagavad olelusvõitluses edukuse. Üks kõige otsustavam tegur, mis puu vitaalsust otseselt mõjutab, on kasvukoht – eriti kasvupinnase kvaliteet ja juureruumi maht.

Taimede kasv on piiramatu, nad kasvavad kogu elu ja nii pikkusesse ja jämedusse. Kasvuks on vaja CO2 õhust, vett ja mineraalaineid juurestikuga mullast. Juured kasvavad pikkusesse ja jämedusse kogu puu eluea jooksul, mis tähendab et kasvupinnas peab olema sellise tihedusega, et juurte levik oleks võimalik. Seega on esmane kriteerium puujuurte paigutumisel pinnasesse just vee ja õhu kättesaadavus. Vee olemasolu tagab mineraalsete toiteelementide kättesaadavuse, õhku aga on vaja nii mullastiku elutegevuseks kui juurtele hingamiseks – ka juured tarbivad hapnikku.

Mis juhtub, kui muld kokku surutakse?

Kasvupinnase kokku surumisel nii tallamise kui sõidukitega puu juurtest üle sõitmisel väheneb mullas makropooride hulk ning koos sellega ka mulla õhu- ja veemahutavus. See halvendab puude toitumise režiimi ning seeläbi vähendame puude vitaalsust. Õhupuudus puu juurestiku ümbruses viib puude väljalangevuse ja haigusteni ehk loome ise tingimused ohtliku puu tekkeks. Nõrgestatud puude säilitamine on alati seotud suurte riskide ja kuludega.