Valgustingimused

Valgustingimused

Miks mu puu võras on kuivanud oksad?

Kuivanud oksad puu võras viitavad halbadele valgustingimustele. Puud võtavad toitumiseks vajaliku vee ja mineraalaineid juurestikuga mullast ning CO2 õhust. Süsihappegaasist ja veest toodab taim valguse käes lehtedes eluks vajalikke orgaanilisi aineid, st fotosünteesib. Selle protsessi käigus eraldub hapnik, mis on oluline kõigi meie Maal elavatele elusorganismidele.

Ehk siis heades valgustingimustes kasvanud puud on liigiomase ja lopsaka võraga. Puu tüve ja võra nauditav proportsioon loob meile positiivseid emotsioone nii linnaruumis kui maastikul. Kuldlõike reegli järgi on puu kõrgus ja võra pikkus nauditavas proportsioonis, kui võra moodustab umbes 60% ning oksavaba tüvi 40% puu kõrgusest. Sellise tulemuse saavutamine sõltub paljuski kasvukoha valgustingimustest.

Seevastu halbades valgustingimustes kasvavatel puudel tekivad kuivanud oksad, moodustub ühekülgne võra, mille raskus hakkab puud painutama kuni selleni, et puu seisukindlus hakkab ohustama nii inimest kui kasvukohas olevaid hooneid jm vara ning sedasi saame esialgu koledada ja hiljem juba ohtliku puu.

Enim kujutavad endast ohtu liiga väheses valguses kasvanud puude proportsioonitult lühikesed võrad ning peenikeseks jäänud tüved. Sellistele koos kasvama harjunud puudele võib ohtlikuks saada natuke tugevam tuuleiil, kui kõrvalt on liiga hoogsalt puid raiutud. Tuulekoormuse kasv võrale suureneb kordades ning peenike tüvi murdub.

Miks mu puu ladvas on kuivanud oksad?

Kuivanud oksad puu ladvas viitavad probleemidele juurestikuga. Vesi ja mineraalained liiguvad tõusva vooluna mööda tüve puiduosa lehtedesse, kus osa veest õhku aurab, toimub transpiratsioon ehk vee auramine lehe pinnalt. Keskmiselt kaotavad taimed transpiratsiooni teel 97-99,5% mullast omastatud veest. Ülejäänud 0,5-3% kasutatakse ära kasvamiseks ja fotosünteesiks, mille käigus elusorganismid muudavad päikeseenergia keemiliseks energiaks. Lehtedelt aurustuv vesi alandab lehtede temperatuuri, tagab taimes vee liikumise ja juurte imamisjõu.

Lehtedes valmistatud orgaanilised ained liiguvad laskuva vooluga mööda puu kooreosa laiali lehtede, viljade, varte ja juurte ehitamiseks. Osa orgaanilisi aineid ladestub varuainetena puu juurtes tüves ja pungades. Neid varusid kasutatakse just kevadise lehtimise ajal ning ka suvise põuaperioodi üle elamiseks. Juurtoitumine on taimede peamine toitumisviis, mille tagab mullalahuses olevate toitainete omastamise juurte kaudu ning sealt suunatakse nad edasi taimede maapealsetesse osadesse. Kui pinnas aga on tihenenud, juureruumi või toitaineid napib, siis on pärsitud ka taime kasv.

Ehk siis maakeeli kokkuvõtteks – ei ole valgust, ei ole ka taimel kasvu. Asjatu vaev oleks näiteks naaberkinnistult sinu koduaeda laiutava vahtra alla istutada vilja- või muid puid/põõsaid, rajada hekki aia äärde omale maale, kui teisel pool aia ääres kasvab korralik keskealine lehtpuu.