Noorte puude hooldus

Noorte puude hooldus

Puude hooldus saab alguse istikule sobiva kasvukoha valikuga ning sellele heade kasvutingimuste loomisega. Kui oleme puukoolist saanud terve ja elujõulise istiku, siis tasuks ka istutamise töö tellida arboristilt, sest näiteid valedest istutuse võtetest on liigagi palju.

Pärast istutust, järgneva kahe aasta jooksul, ei tasuks teha puule suuremaid lõikusi, küll aga kasta mõnuga ja põhimõttel pigem harva ja korralikult, kui sageli ja lonksu kaupa. Sagedase niisutamisega loome juurestikule hapnikuvaese keskkonna ning sellega pärsime juurdumist ja puu kasvu.

Kui puu on korralikult juurdunud algab noore puu võra kujundamine. Selle tegevuse põhiline eesmärk on tagada tugev ja ohutu võrastruktuur, üks läbiv ja terve tüvi. Oksad võiksid paikneda tüvel võimalikult ühtlaselt ja spiraalselt tõusvas joones. Sedasi on võimalik puu võras tekitada võimalikult optimaalsed valgustingimused.

Kui puul on arenenud kaksiklatv, siis üks harudest tuleks kindlasti õigete lõikusvõtetega eemaldada. Just kaksikladvaga puudel on hiljem tõsine oht harude vahelt laiali vajuda ning mõistlik ei oleks praeguse tegemata jätmisega ise tekitada ohtlik puu. Eemaldada tuleks ka liigterava nurga all tüvest väljuvad püstised oksad, sest neil on kombeks vahelekasvanud koore tõttu tüvelt ohtlikult murduda tekitades nii koorerebendeid.

Et puule areneks võimalikult tugev tüvi, siis on soovitav esimese hooga võra mitte liiga palju tõsta ehk alumised oksad jätta ajutiselt nn jämendusoksteks. Lõikused võiksid välja näha nii, et ühel aastal lõigatakse ära 1..2 alumist oksa ning järgmisi oksi ainult kärbitakse. Järgmisel aastal lõigatakse ära eelmine kord kärbitud oksad ning kärbitakse järgmisi. Oluline on ka et nende lõikuste käigus järgitakse võra ja tüve proportsiooni – see võiks olla 50/50 või pigem võra kasuks.

Kui kaua on puu noor?

Nooreks puuks loetakse kuni 25..30 aastast puud. Selle aja peale võiks võra struktuur olla selline, mis puu ülejäänud eluea jooksul vajab minimaalset hooldust, on terve, tugev ja ohutu. Liigiti on see erinev, aga kuldlõike reegli järgi on puu esteetiliselt kõige nauditavam, kui tema võra moodustab 60% ja tüvi 40% puu kõrgusest.

Lõikuste juures tasuks ka meeles pidada, et korraga ei tohiks puult eemaldada üle 20..25% rohelist lehemassi.